نویسنده = ���������������� ���������� ����������
بررسی حق سلامت روانی زوجه در قرآن و احادیث فقهی با تأکید بر آثار تربیتی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 61-83

10.22034/iued.2022.542211.2163

فرج‌الله هدایت‌نیا؛ عبدالله جوان؛ نفسیه سادات فاضلیان