نویسنده = ���������� �������������� ��������
کارکردهای استفهام در تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 15-31

10.22034/iued.2021.529145.2015

نجمه شبانی قهرودی؛ عبدالهادی فقهی زاده