نویسنده = سید محمد رضا حسینی‌نیا
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی کارکرد تربیتی بشارت و انذار نهان در آیه‌ی 160 سوره‌ی مبارکه‌ی انعام

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

سید محمد رضا حسینی‌نیا؛ خلیل بیگ‌زاده؛ فرح توحیدی


2. مؤلفه‌های تربیتی چشم‌انداز جامعه‌ی دینی مبتنی بر قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-58

سهراب مروتی؛ علی باقی نصرآبادی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سید محمد رضا حسینی نیا؛ عباس رسولی