نویسنده = �������� ������������
واکاوی کنش های گفتاری در تبیین آموزه‌های تربیتی دعای مکارم‌الاخلاق

دوره 6، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 19-45

10.22034/iued.2021.520673.1920

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج؛ منصوره عرب