نویسنده = سهراب مروتی
تعداد مقالات: 5
1. خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22034/iued.2019.37201

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سید محمد رضا حسینی نیا


2. رویکرد تربیتی به صبر، مؤلفه‌ها و مصادیق آن در سوره‌ی یوسف (ع) (با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-42

10.22034/iued.2018.34384

سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ امین ذوالفقاری فر


3. مؤلفه‌های تربیتی چشم‌انداز جامعه‌ی دینی مبتنی بر قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-58

10.22034/iued.2016.31565

سهراب مروتی؛ علی باقی نصرآبادی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سید محمد رضا حسینی نیا؛ عباس رسولی


4. راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-37

10.22034/iued.2016.27604

سهراب مروتی؛ صلاح الدین غلامی