نویسنده = سهراب مروتی
تعداد مقالات: 4
1. رویکرد تربیتی به صبر، مؤلفه‌ها و مصادیق آن در سوره‌ی یوسف (ع) (با نگاه انتقادی به روایات تفسیری)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-42

سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ امین ذوالفقاری فر


2. مؤلفه‌های تربیتی چشم‌انداز جامعه‌ی دینی مبتنی بر قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-58

سهراب مروتی؛ علی باقی نصرآبادی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سید محمد رضا حسینی نیا؛ عباس رسولی


3. راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-37

سهراب مروتی؛ صلاح الدین غلامی


4. خاستگاه تربیتی مدارا در قرآن کریم و سیره معصومین(ع)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-95

سهراب مروتی