نویسنده = مینا شمخی
تعداد مقالات: 2
1. راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهج‌البلاغه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-100

10.22034/iued.2020.109300.1533

مینا شمخی؛ امان اله ناصری کریموند؛ فاطمه مرادی


2. تأثیر تربیت قرآنی بر تبلورکمال انسانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-76

10.22034/iued.2016.18115

مینا شمخی