نویسنده = ������������������ ��������
مؤلفه‌های تربیتی چشم‌انداز جامعه‌ی دینی مبتنی بر قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 2، دی 1395، صفحه 41-58

10.22034/iued.2016.31565

سهراب مروتی؛ علی باقی نصرآبادی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سید محمد رضا حسینی نیا؛ عباس رسولی


رهیافت تربیت فضایل اخلاقی بر تحکیم جامعه در قرآن کریم با رویکردی بر نظریات علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-108

10.22034/iued.2015.18114

مهدی اکبرنژاد؛ عباس رسولی؛ علی دشتی؛ مریم همایون نیا