نویسنده = سیدیوسف محفوظی موسوی
تعداد مقالات: 2
1. بسترسازی تربیت شنیداری و دیداری در قران و حدیث

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-107

10.22034/iued.2018.36509

سید یوسف محفوظی موسوی


2. بررسی جایگاه آموزه‌های قرآنی و حدیثی در تربیت مطلوب جنسی جوانان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-92

10.22034/iued.2015.18093

سیدیوسف محفوظی موسوی؛ محمد جعفرنژآد