دو فصلنامه 

«آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث»

مجله علمی

براساس نامه ی ارسالی دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره 1316 / 18 / 3 تاریخ 4/ 1/ 1396، نشریه «آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث » از شماره اول، حایز رتبه علمی- پژوهشی گردیده است.


مجله آموزه های تربیتی در قرآن وحدیث در ارزیابی سال 1399 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، رتبه (ب) را کسب کرده است.

جهت مشاهده وضعیت اعتبار مجله در سامانه های نمایه ملی و بین المللی به آدرس ذیل مراجعه کنید:

سامانه اعتبارسنجی مجلات علمی کشور

جهت مشاهده ضریب تأثیر مجله (impact factor) به سایت ذیل مراجعه کنید:

https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

تبعیت از قوانین COPE : این نشریه با احترام به قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور  و مشابهت یاب استفاده میشود؛

سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

 

قابل توجه  نویسندگان محترم؛

رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده، ضروری است.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

هزینه داوری مقاله: حداکثر هزینه پردازش مقاله 300 هزار تومان که 100 هزار تومان در حین داوری و 200هزار تومان آن بعد از پذیرش نهایی مقاله برای تامین قسمتی از هزینه چاپ آن بر اساس آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات و تصمیم هیات تحریریه دو فصلنامه از نویسندگان مقاله اخذ می گردد.

 

 

 

 

 


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهمن 1400، صفحه 1-227 

راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی»

صفحه 41-59

10.22034/iued.2022.539553.2122

حسنعلی رضی؛ فهیمه شریعتی؛ ناهید مشایی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


بررسی مقارن مراحل تربیت فرزند در قرآن، حدیث، عهد عتیق و تلمود

صفحه 85-107

10.22034/iued.2022.542595.2157

زینب تقدسی؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ عاطفه زرسازان؛ بخشعلی قنبری