دو فصلنامه 

«آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث»

مجله علمی

 


با توجه به آیین‌نامه جدید نشریات علمی کشور مصوب اردیبهشت 1398، از این پس برای نشریات، عنوان علمی- پژوهشی به‌کار برده نمی‌شود.

در آخرین لیست نشریات علمی منتشر شده از سوی وزارت علوم (اردیبهشت 1398)، این مجله دارای رتبۀ علمی - پژوهشی است.

( با کسب رتبه «ب» یا «Q2» در ارزیابی نشریات سال جاری)

 


 


 

قابل توجه  نویسندگان محترم؛

رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده، ضروری است.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-240 

مقاله پژوهشی

1. مبانی کنترل هیجان از دیدگاه قرآن با نقد نظریه ژان پیاژه

صفحه 1-23

10.22034/iued.2020.240014

رضا علی کرمی؛ محمد رضا ضمیری؛ محمدنقی رفعت نژاد؛ ولی فتحی


2. مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

صفحه 25-43

10.22034/iued.2020.240015

محمد رضا ضمیری؛ روح اله آدینه؛ علی سعیدی؛ فرشته رضیان


17. راه‌کارهای تربیتی سوره یوسف(ع) بر اساس مفهوم روان‌شناختی «دفاع روانی»

صفحه 181-203

10.22034/iued.2020.127936.1767

زهرا علیمرادی؛ حسین هاشم نژاد؛ جعفر گل محمدی؛ رضا مهکام