دو فصلنامه 

«آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث»

مجله علمی

 


با توجه به آیین‌نامه جدید نشریات علمی کشور مصوب اردیبهشت 1398، از این پس برای نشریات، عنوان علمی- پژوهشی به‌کار برده نمی‌شود.

در آخرین لیست نشریات علمی منتشر شده از سوی وزارت علوم (اردیبهشت 1398)، این مجله دارای رتبۀ علمی - پژوهشی است.

 

 


 


 

قابل توجه  نویسندگان محترم؛

رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده، ضروری است.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-107 

مقاله پژوهشی

1. بازخوانی مفهوم «عمل صالح» و دلالتهای تربیتی آن بر مبنای نظریه انسان عامل

صفحه 1-19

سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ الهام یوسفی همدانی