دو فصلنامه 

«آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث»

مجله علمی

 


با توجه به آیین‌نامه جدید نشریات علمی کشور مصوب اردیبهشت 1398، از این پس برای نشریات، عنوان علمی- پژوهشی به‌کار برده نمی‌شود.

در آخرین لیست نشریات علمی منتشر شده از سوی وزارت علوم (اردیبهشت 1398)، این مجله دارای رتبۀ علمی - پژوهشی است.

( با کسب رتبه «ب» یا «Q2» در ارزیابی نشریات سال جاری)

 


 


 

قابل توجه  نویسندگان محترم؛

رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده، ضروری است.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-232 

4. نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه های تربیت اخلاقی سوره حجرات

صفحه 55-73

10.22034/iued.2020.113866.1581

طاهره رجائی؛ محمدحسین برومند؛ محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ محمود حائری؛ امیر جودوی


6. نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث

صفحه 93-114

10.22034/iued.2020.123218.1704

یوسف نوری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی؛ سید مجتبی محمودزاده